Mail gazetowy nie działa, wysłałam na adres ze strony.My name is Jones. Bridget Jones.

Garfield